Winning Ground följer de direktiv som råder från Folkhälsomyndigheten gällande idrottsevenemang. Just nu ser vi ingen anledning att ställa in festivalen i augusti med reservation för att nya direktiv kan ändra läget senare. Tvärtom ser vi att behovet av en planerad stimulerande idrottsaktivitet är än viktigare i detta läget.

Ifall den osannolika situationen skulle uppstå att vi skulle behöva ställa in Winning Ground 2020 så kommer vi återbetala lag och deltagaravgifter.

Anmälan är fortfarande öppen ☀️⚽😁

Uppdaterad information kring COVID-19
Märkt på: