Vår ambition är fortfarande att genomföra årets Winning Ground. Det betyder samtidigt en hel del begränsningar och förändringar mot ett normalt år för att arrangemanget ska kunna genomföras på ett säkert sätt så att spelare, ledare, besökare, funktionärer, förebilder och bofasta känner sig trygga även under festivalen. Vi kommer även behöva anpassa oss till de förändringar och riktlinjer som kommer meddelas under v 23.
Det kommer därför an på både oss som arrangörer och er som deltagare och besökare att följa riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten (Idrottstävlingar och matcher tillåtsinformation till barn och unga), svenska fotbollsförbundet (riktlinjer 29 april med anledning av Corona), Östergötlands fotbollsförbund (länk).
Som arrangör ska vi se till att det finns plats för att hålla avstånd, att alla ska kunna hålla en god handhygien , att sammankomster undviks, och att riktlinjerna kan följas.
Som deltagare och besökare ska ni att följa riktlinjerna, vilket även innebär att man inte deltar om man blir sjuk eller har de symptom som beskrivs, och att man har en plan för hur ni kan ta hem deltagare och besökare som blir sjuka.
Det senast om WG 2020 och COVID-19
Märkt på: