2021-12-31

Sista datum för anmälan till och inbetalning av reducerad lagavgift

2021-06-03

Sista anmälningsdatum

2021-06-03

Sista datum för avanmälan med återbetalning

2021-06-10

Sista datum för inlämning av detaljerade lag och deltagaruppgifter

2021-06-30

Sista datum för inbetalning av deltagaravgifter