2022-12-31

Sista datum för anmälan till och inbetalning av reducerad lagavgift

2023-04-30

Sista anmälningsdatum

2023-05-10

Sista datum för inlämning av detaljerade lag och deltagaruppgifter

2023-06-10

Sista datum för inbetalning av deltagaravgifter