Viktiga datum

2017-12-22

Sista datum för anmälan till och inbetalning av reducerad lagavgift

2018-06-01

Sista anmälningsdatum

Sista datum för inlämning av detaljerade lag och deltagaruppgifter

2018-06-15

Sista datum för inbetalning av deltagaravgifter