2023-12-31

Sista datum för anmälan till och inbetalning av reducerad lagavgift

2024-04-30

Sista anmälningsdatum

2024-05-10

Sista datum för inlämning av detaljerade lag och deltagaruppgifter

2024-06-10

Sista datum för inbetalning av deltagaravgifter