2022-01-31

Sista datum för anmälan till och inbetalning av reducerad lagavgift

2022-06-01

Sista anmälningsdatum

2022-06-10

Sista datum för inlämning av detaljerade lag och deltagaruppgifter

2022-07-15

Sista datum för inbetalning av deltagaravgifter