2020-12-31

Sista datum för anmälan till och inbetalning av reducerad lagavgift

2021-06-01

Sista anmälningsdatum

Sista datum för inlämning av detaljerade lag och deltagaruppgifter

2021-06-15

Sista datum för inbetalning av deltagaravgifter