Genom vårt samarbete med QuestionPro har vi precis som förra året haft möjlighet att grundligt utvärdera årets festival. Bland annat noterar vi att andelen ledare som antingen är nöjda eller mycket nöjda har ökat från 83% till 94%.  Arenamatchen med finalinramning, träff med förebilderna i Linköpings FC, jämna matcher med nivåindelning, och närheten med gångavstånd till allt är saker som uppskattas särskilt mycket. Flertalet av dessa är saker som är unika för Winning Ground. Vi har även fått värdefull information som hjälper oss förbättra festivalen nästa år. Tack för all grundlig återkoppling!

QuestionPro uppmärksammar också vårt samarbete i ett inlägg på deras blogg.

Utvärdering med QuestionPro