På grund av de sena beskeden om hur Winning Ground 2021 kommer genomföras så flyttar vi fram sista anmälningsdag för lagen till den 3 juni. Notera att vi behöver ha samtliga deltagaruppgifter för ledare och spelare en vecka därefter, dvs 10 juni.

Se även viktiga datum.

Sista anmälningsdag framflyttad till 3 juni