Men riktlinjerna sen 15 juli så är det möjligt att välkomna publik, vilket är roligt. För ett smittsäkert arrangemang är det viktigt att deltagare, publik och funktionärer följer Folkhälsmyndighetens allmänna råd:

  • stanna hemma vid symtom på covid-19,
  • tvätta händerna ofta och noggrant eller använda handdesinfektion,
  • hålla avstånd till andra människor och undvika trängsel.

Deltagande lag ansvarar för att skicka hem spelare som blir sjuka eller får symptom.

Publik och allmänna råd