Nu är anmälan öppen till Winning Ground 2020. Varmt välkommen med er anmälan!

Vi har även sammanställt synpunkterna vi fått in via enkäten som skickas ut till samtliga deltagande ledare via samarbetet med Question Pro. Baserat på detta konstaterar vi glädjande nog att deltagande lag och deras ledare är mycket nöjda med årets Winning Ground – hela 95% är nöjda eller mycket nöjda. Därtill har vi fått värdefull återkoppling som hjälper oss att arbeta vidare med att förfina ett redan uppskattat och unikt event.

Anmälan till WG 2020 är öppen