Knappt har vi lagt Winning Ground 2017 till handlingarna, så är det dags att snegla mot Winning Ground 2018 (inbjudan som PDF). Anmälan är öppen, och vi ser fram emot ett spännande arrangemang. Tack vare mycket generös återkoppling via enkäten vi skickat ut så har vi bra kunskap om vilka bitar som fungerade bra förra året och vilka som bör förändras. Bland annat utökar vi med en ny åldersklass för flickor födda 2005 och niomannaspel, och vi återgår till en avslutning med en damallsvensk match på söndagen. Därtill behåller vi givetvis de saker som uppskattas mycket, såsom anmälan till en nivå, arenamatch med finalinramning, möjligheter att träffa spelare i Linköpings FC, fantastiska fotbollsplaner, närheten med gångavstånd till allt, fotbollsrelaterade aktiviteter och parad genom stan. Vi välkomnar spelare, ledare och anhöriga till Sveriges bästa flickfotbollsfestival 2018.

Eftersom den nya organisationen kring Winning Ground fortfarande är ny – drygt ett år gammal, så är en ambition vi har att lära oss så mycket som möjligt från Winning Ground 2017. Därför skickade vi ut en enkät till samtliga deltagande ledare med både allmänna och detaljerade frågor om hur WG 2017 upplevdes. Med svar från 73 % av ledarna, samt återkoppling från våra funktionärer och från organisationen och våra partners tror vi att vi har en bra bild av vad som är riktigt bra och vad som behöver förändras. Samtidigt är vi glada över att 83% av ledarna har ett bra eller mycket bra allmänt intryck av WG 2017.

Bland de delar som uppskattas väldigt mycket hittar vi arenamatchen med finalinramning, möjligheten att träffa elitspelarna i Linköpings FC, anmälan till inte bara åldersklass utan även nivå, samt paraden genom stan -fyra saker som är unika för Winning Ground! En sak som önskas är att utöka med en äldre åldersklass, och det är något vi tar fasta på. En nyhet för WG 2018 är en åldersklass för flickor födda 2005 med spel på niomannaplaner. Därtill återgår vi till en avslutning av festivalen med en damallsvensk match.

Anmälan är redan öppen sedan en tid och de första lagen har börjat anmäla sig. Varmt välkomna till Linköping och Winning Ground den första helgen i augusti 2018 !

Planeringen för WG 2018 är igång och anmälan är öppen