För att förenkla för de lag som önskat mer tid för att planera sitt deltagande har vi ändrade datum för sista anmälan av lag och inlämnande av deltagaruppgifter och dels inbetalning av deltagaravgifter. De nya datumen är 1 juni respektive 15 juni. Se även den uppdaterade sidan med viktiga datum.

Ändrade datum för sista anmälan och deltagaravgifter