Viss information som spelschema och karta finns även i WG-appen som kan laddas ner till Android eller iOS.

När appen startas så söker ni efter Winning Ground för att hitta rätt sammanhang.