I skolor i direkt anslutning till spelplanerna eller inom gångavstånd, se även karta. Rumstilldelningen kommer finnas tillgänglig i MyTeam när den är klar.

Anders Ljungstedts Gymnasium

andersljungstedts

Översiktskarta

Katedralskolan