Fotografering

2017:

Med stöd av vår partner Linköpingsposten kommer samtliga lag fotograferas under lördagen. Dessa lagfoton blir sedan en löpsedel till varje deltagare so skickas hem till lagen efter Winning Ground.

Festivalen avslutas med en gruppfotografering inne på Linköpings Arena.